Hal hazırda noyabrdan bəri mühəndislər üçün Web-də istilik və soyutma sisteminin, mərkəzi kondisioerləşdirmənin planını hazırlayıram. Plana çertyoj, hesabat, hesabat və çertyojun klientə göndərilməsi, hesabat və çertyojun bazada saxlanması, hır bir istifadəçiin yığdığı çertyojun mərkəzdən görünməsi.