Təhsil yönümlü layihə təkliflərinin hazırlanması; Təsviri hesabatların hazırlanması; Sosial və humanitar yönümlü elmi tədqiqatların aparılması və əsərlərin yazılması.