Təklif etdiyim xidmətlər: Azərbaycan və türk dillərində, beynəlxalq münasibətlər-əlaqələr, tarix, regionşünaslıq, siyasət, diplomatiya və digər yaxın sahələrdə beynəlxalq yazı standartlarına uyğun ciddi elmi məqalələr və digər akademik işlərin (refarat, kurs işi, diplom işi və.s.) yazılması; türk-azərbaycan, azərbaycan-türk, ingilis-azərbaycan dillərinə siyasi, iqtisadi, tarixi-mədəni məzmunlu mətnlərin-materialların tərcüməsi və bu istiqamətdə digər işlər; frilanser jurnalistika; redaktə və yazı işi; nitqlərin yazılması; slaydların hazırlanması. Təhsil: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, BİM, TUDİFAK, Beynəlxalq münasibətlər ixtisası, bakalavr-magistr, 2008-2014. Sizi məmnun etmək - üzümüzü güldürəcək!