MySQL database server-in qurulması konfiqurasiyası həmçinin optimal config faylının hazırlanması. Mövcud sorğuların optimallaşdırılması, sürətləndirilməsi. Cədvəllərin optimallaşdırılması. MySQL backup və recovery. Fulltext axtarışın aktiv edilməsi(Sphinx search engine). MySQL Replication-nun qurulması.